info paarden

STOKMAAT

De stokmaten van de paarden worden als volgt weergegeven:
S: tot 1.63m
M: 1.64m-1.69m
L: vanaf 1.70m


VEILINGVOLGORDE

De catalogusvolgorde wijkt af van de veilingvolgorde.
De officiële veilingvolgorde wordt bekend gemaakt voor aanvang van de veiling.


VETERINAIRE RAPPORTEN

Alle paarden zijn voorafgaand aan de veiling röntgenologisch en klinisch onderzocht. De rapporten en röntgenfoto's liggen op de dag van de veiling ter inzage op het kantoor van de Sale of the Rising Stars. Indien u eerder informatie wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de organisatie op telefoonnummer 0031(0)342-440100 of per e-mail info@saleoftherisingstars.nl. Bieders en kopers worden geacht bekend te zijn met de inhoud van bovengenoemde bescheiden.


VERZEKERING

Xcellent Horse Insurance biedt de nieuwe eigenaren de mogelijkheid om hun aankoop te verzekeren vanaf het moment van gunning. Op het aankoopformulier wordt de koper de optie geboden het paard direct te verzekeren. Kopers die hun paard niet op de dag van de veiling afrekenen zijn verplicht deze verzekering af te sluiten.


BTW

Bij alle veilingpaarden wordt het aankoopbedrag vermeerderd met de van toepassing zijnde BTW.


VEILINGVOORWAARDEN

Achter in de catalogus zijn de complete veilingvoorwaarden opgenomen. In geval van een geschil is de Nederlandse versie van toepassing. De Engelse versie is slechts een toelichting op de Nederlandse.